You are currently viewing Vil DU ta kurs som dommer eller arrangør?

Vil DU ta kurs som dommer eller arrangør?

En vinter uten så mye seilaktivitet benyttes best til kurs og opplæring. Hvorfor ikke benytte anledningen til å fylle på med kompetanse?

I foreningen har vi løpende behov for både dommere og arrangører. Sesongen nærmer seg slutten og gjennom vinteren har Norges Seilforbund kursprogram for akkurat dette. Det meste foregår på nett, men vi vil legge til rette for at man kan sitte sammen og ta kursene.

Programmet ser slik ut per nå:

  • Oppstart 19. oktober 2020: Arrangør 2: 4 kvelder á 4 timer+praksis
  • Oppstart 23. november 2020: Dommer 2: 4 kvelder á 4 timer
  • Oppstart 17. februar 2021: Dommer: 4 kvelder á 4 timer
  • Oppstart 6. mars 2021: Dommer 3 (forbundsdommer)
  • Oppstart 8. mars 2021: Arrangør 2: 4 kvelder á 4 timer+praksis
  • Oppstart 14. mars 2021: Banedommer
  • Oppstart 14. mars 2021: Direktedommer
  • Oppstart 22. mars 2021: Arrangør 3 (Regattasjef): 4 kvelder á 4 timer+praksis

Les mer om kursene her: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/313-det-store-kompetanse-loftet-2020-21

Er DU interessert? Gi en lyd til sportslig leder Andreas S. Larsen på andreas@olarsen.no så vil du få mer informasjon om praktisk gjennomføring. Ålesunds Seilforening dekker kursavgiften.