You are currently viewing Vi søker ny daglig leder

Vi søker ny daglig leder

Ålesunds Seilforening er en stor og aktiv forening med utstrakt seilaktivitet for barn, ungdom og voksne. Vil du være med å videreutvikle vår forening?

Vi søker kontakt med kandidater som kan tenke seg utfordringen med å lede Ålesunds Seilforening inn i framtiden.

Ansvarsområde:
Daglig leder (DL) skal forvalte og utvikle foreningens verdier og ressurser på en best mulig måte, slik at foreningen er en leverandør av gode opplevelser/tjenester til medlemmer og samarbeidspartnere.

Stillingen vil være ansvarlig for den daglige driften av foreningen, herunder det kommersielle ansvaret for båthavna i Nørvevika med tanke på omsetning og utleie av båtplasser samt sikre best mulig økonomisk drift av de anlegg som foreningen eier eller disponerer.

DL skal sikre god kommersiell drift av foreningens aktiva gjennom proaktivt salg, markedsarbeid, sponsorarbeid samt arbeid mot tilgjengelige tilskuddsordninger.

Noe økonomiarbeid i tett samarbeid med kasserer og foreningens regnskapsbyrå.

Om deg:
– Har erfaring fra idretten eller organisasjonslivet og kjenner til idrettens regelverk og hvordan idretten er organisert.
– Har god økonomisk forståelse/kunnskap.
– Er samfunnsengasjert og har et genuint engasjement for idretten.
– Har gjerne utdanning innen salg og markedsføring eller økonomisk-administrativ utdanning.

DL er sammen med styreleder Ålesunds Seilforenings ansikt utad. Dette må prege DL atferd både i medier og sosiale medier. Det er krav til politiattest uten merknader.

Stillingsbrøk vil være mellom 60 % til 100 % etter avtale. Rett person vil ha mulighet til å påvirke stillingens innhold i samarbeid med styret. Vi søker en entusiastisk, inkluderende og strukturert DL!

Stillingen rapporterer til styret ved styrets leder.

Ta gjerne kontakt med styreleder Inge Bøen på 90831549 for en utdypende samtale om denne spennende og givende stillingen.

Søknadsfrist 21.01.2024.
Søknader behandles fortløpende og sendes til styreleder@aasf.no