Varsling i idretten

Ålesunds Seilforening ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Ålesunds Seilforening tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. Det skal være lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Norges idrettsforbund har egne rådgivere som du kan ta kontakt med om du er usikker. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om: Trykk her

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når du sender inn et varsel til oss i Ålesunds Seilforening er det styreleder, Inge Bøen som mottar varselet. Dersom du har spørsmål  om varslingssaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er et varsel kan du kontakte styreleder direkte på telefon eller mail så vil han hjelpe deg med veien videre. 

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold – Trykk her
Ønsker du hjelpe en som vil varsle – Trykk her
Ønsker du hjelp til å håndtere et varsel – Trykk her

Forøvrig finner du masse nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett –  Trykk her

Laser samling