Vær med på å foreslå nytt slagord for Ålesunds Seilforening, vi jobber med åpenheten vår.

  • Post author:
  • Post category:Nyheter
Styret diskuterte i sitt siste møte før sommerferien hvordan vi enda bedre kan fremstå som en åpen forening, som alle mer eller mindre seilinteresserte i Ålesundsregionen kan oppfatte som ”sin forening”.

Foreningens formål er å fremme seilsporten i Ålesund og omegn. Selv om vi er den største seilforeningen i Møre og Romsdal med samlet sett god aktivitet, ser vi at andre og mindre foreninger i fylket på enkelte områder lykkes bedre med å skape bredde og miljø.

Det gjøres svært mye bra på forskjellig hold i foreningen, men vi hører også av og til at vi kan oppfattes som litt ”lukket” og at nye interesserte kan synes det er vanskelig å finne innpass hos oss. Det er nok ingen som ønsker det, men dersom noen oppfatter det slik, så har vi kanskje uansett en utfordring.
Styret vil involvere medlemmene og arbeide mer med dette utover året, men ser at vi allerede nå har noen strakstiltak som vi ikke behøver å vente med, og derfor ønsker å iverksette med en gang:
·     Konkurranse om nytt slagord vedr åpenhet – Gode forslag kan deles på foreningens facebooksider eller sendes til: leder@aasf.no
·     Ferdigstille nye nettsider, offensiv bruk av sosiale medier – Nettsiden publiseres med det første, alle oppfordres til å bruke FB, Instagram etc.
·     Sommerskole for barn/unge hvor nye grupper rekrutteres – Rekrutteringsarbeidet er i gang
·     Få satt Expressprosjektet i drift – Båten er allerede på vannet, og driftsmodell er like om hjørnet i skrivende stund
·     Åpne porter i Nørvevika på dagtid – Vi ønsker at folk skal gå på bryggene og prate med oss, ingen grunn til å låse på dagtid!
·     Jubileumsfeiring til høsten – vi er 90 år! – Markering i Nørvevika kommer, og det blir stor jubileumsfest på Seilerhytta i oktober
·     Vi vurderer nytt konsept for Flaggheis fra 2018, hvor enda flere involveres
Vi håper at alle medlemmer ser mulighetene i dette for å bygge en enda bedre og hyggeligere forening. Har du synspunkter eller gode ideer, ris eller ros, grip gjerne fatt i et styremedlem, ta en telefon eller send en mail.
Husk å komme med ditt forslag til nytt slagord, enten på foreningens Facebookside (kommentar til denne saken) eller på epost til: leder@aasf.no