You are currently viewing Treningsrommet er åpnet!
Treningsrom

Treningsrommet er åpnet!

Treningsrommet i det nye klubbhuset er nå klart til bruk.

Treningsrommet finner du i 1. etasje og inneholder det meste du trenger av utstyr for trening. Garderobeanlegget finner du i umiddelbar nærhet.

Ønsker du å trene? Slik gjør du:
1. Start et abonnement på aasf.no/betal.
2. Etter at abonnement er startet kan du ta kontakt med daglig leder på dagligleder@aasf.no for få aktivert nøkkelbrikken din, slik at du får tilgang til rommet. Dersom du ikke har nøkkelbrikke, får du også dette ved å henvende deg til daglig leder.
3. Begynn å trene!

Priser:
Betaler annen treningsavgift *  kr 49,- per måned
Pensjonist                                 kr 149,- per måned
Under fylte 23 år                       kr 149,- per måned
Fra fylte 23 år                           kr 249,- per måned

Medlemskap i Ålesunds Seilforening kreves.
Jolleseilere som trener i jollegruppas treningstid trener gratis. NB! Kun under oppsyn av trener.
* Betaler allerede en annen treningsavgift til Ålesunds Seilforening, for eksempel til jollegruppa eller J/70-pool.

Ordensregler:
– Betal medlemskap på aasf.no/betal
– Bruk innesko
– Tørk over apparat, sett på plass vekter/utstyr og rydd etter bruk
– Bruk av kalk forbudt
– Ta hensyn til andre

For mer informasjon, se siden om klubbhuset.