You are currently viewing Tildeling av Hederstegn
Hederstegn 2024 og utdelere

Tildeling av Hederstegn

Under Flaggheis 30. april ble Ålesunds Seilforeings hederstegn delt ut.

Ålesunds Seilforeings hederstegn deles ut av styret etter innstilling fra Rådet. Lang og trofast tjeneste gjennom mange år og bidrag i ulike verv og roller legges mellom annet til grunn for tildelingen.

I år var det Kjell Inge Tomren, Helge Dalen, Rolf Håberg som ble tildelt Ålesunds Seilforeings hederstegn. Vi gratulerer!!

Utdelingen ble gjort av Æresmedlemmene Rolv Giske og Fredrik B. Hessen

Hederstegn 2024 Kjell Inge Tomren
Hederstegn 2024 Kjell Inge Tomren
Hederstegn 2024 Helge Dalen m Æresmedlemmer
Hederstegn 2024 Helge Dalen m Æresmedlemmer
Hederstegn 2024 Rolf Håberg m Æresmedlemmer
Hederstegn 2024 Rolf Håberg m Æresmedlemmer