You are currently viewing Stillingsannonse: Daglig leder
Foto: Vasco Pinhol

Stillingsannonse: Daglig leder

Ålesunds Seilforening er en stor og aktiv forening med mye seilaktivitet for barn, ungdom og voksne.
Vil du være med å videreutvikle vår forening og våre medlemmer? Vi søker kontakt med kandidater som ønsker å lede Ålesunds Seilforening inn i framtiden.

Ansvarsområde:

Daglig Leder (DL) skal forvalte og utvikle foreningens verdier og ressurser på en best mulig måte, slik at denne er en leverandør av gode opplevelser/tjenester til medlemmene og samarbeidsparter.

Stillingen vil være ansvarlig for den daglige driften av foreningen, herunder ansvaret for havna i Nørvevika i forhold til omsetning og utleie av båtplasser samt sikre best mulig økonomisk drift av de anlegg som foreningen eier eller disponerer.

DL skal sikre god kommersiell drift av foreningens aktiva gjennom proaktivt salg, markedsarbeid, sponsorarbeid samt arbeid mot tilgjengelige tilskuddsordninger.

Sentralt for stillingen er å bidra til økt aktivitet, rekrutering og utvikling av foreningen.

Om deg:

  • Har erfaring fra idretten eller organisasjonslivet og kjenner til idrettens regelverk og hvordan idretten er organisert.
  • Har god økonomisk forståelse/kunnskap.
  • Er samfunnsengasjert og har et genuint engasjement for idretten.
  • Har gjerne utdanning innen salg og markedsføring eller økonomisk-administrativ utdanning.

DL er sammen med styreleder Ålesunds Seilforening’ ansikt utad. Dette må prege DL atferd både i medier og sosiale medier. Det er krav til politiattest uten merknader.

Stillingen er nyopprettet og vil ha en stillingsbrøk på 60% i starten med mulighet for økning når vi ser effekten av stillingen. Rett person vil få mulighet til å være med på å utforme stillingen i samarbeid med styret.  Vi søker en entusiastisk, inkluderende og strukturert DL. Det er samtidig viktig at dugnadsånden og frivilligheten blir ivaretatt og opprettholdt som en viktig ressurs.

Stillingen rapporterer til styret ved styrets leder.

Ta gjerne kontakt med styreleder Inge Bøen på 90831549 for en utdypende samtale om denne spennende og givende stillingen.

Søknadsfrist 31.1.2020. Søknader behandles fortløpende og sendes til leder@aasf.no.

Ansettelse vil være med forbehold om Årsmøtevedtak i februar.

 

Se stillingsannonse her.