You are currently viewing Klart for sesongstart 2023
Foto: Torry Larsen

Klart for sesongstart 2023

Endelig kan vi snart sette i gang årets sesong. Her kommer informasjon om hvordan både uke- og helgeaktivitetene i Ålesunds Seilforening vil foregå.

Joller

Trening
Seiltrening mandager og onsdager etter egen plan.

Regatta
En god mix av helgearrangementer og ukeregattaer, se Terminliste 2023.


2.4mR, 12,5kvm, Express og J/70

Tirsdagsregattaer
Lavterskel Tirsdagsregatta hver tirsdag etter følgende modell:

• Start og mål ved Moloen i Nørvevika. Start kl 17:30
• Fellesstart eller klassevise starter
• Seiler på faste merker
• Enkeltstående seilaser, teller ikke i noen serie eller klubbmesterskap

Serieseilaser
Vårserie og Høstserie som helgearrangement, se Terminliste 2023
.

Trening
Trening torsdager for alle voksenklasser. Mer informasjon om det praktiske rundt dette i 
egen artikkel.

Tur/Hav

Ingen Handikap/Ratingmodell
Som et ledd i foreningens målsetning om å få flere deltakere, vil vi i år forsøke en modell uten Handikap/Ratingsystem. Etter modell av Silverrudder-regatten i Danmark vil det seiles i klasser basert på båtenes størrelse, der første båt i mål vinner. I utgangspunktet opererer vi med to klasser, men vil kunne utvide til flere klasser når deltakertallet stiger.
Klasse 1: Båter inntil 36 fot
Klasse 2: Båter fra 37 fot og over

Tirsdagsregattaer
Lavterskel Tirsdagsregatta hver tirsdag etter følgende modell:

• Start og mål ved Moloen i Nørvevika. Start kl 17:30
• Fellesstart eller klassevise starter
• Seiler på faste merker
• Enkeltstående seilaser, teller ikke i noen serie eller klubbmesterskap

Vår- og Høsregatta
Vårregatta 1 & 2 og Høstregatta 1 og 2 som helgearrangement, se Terminliste 2023.

Trening
Trening torsdager for alle voksenklasser. Mer informasjon om det praktiske rundt dette i 
egen artikkel.