Smittevern

Retningslinjer for smittevern i Ålesunds Seilforening

I forbindelse med COVID19-pandemien er en rekke regler og retningslinjer gjeldende for aktiviteter i regi av Ålesunds Seilforening samt for ferdsel i og rundt foreningens fasiliteter.

Nasjonale regler og retningslinjer fra regjeringen:
regjeringen.no

Lokale regler og retningslinjer fra Ålesund kommune:
alesund.kommune.no

Spesifikke regler og retningslinjer for seiling fra Norges Seilforbund:
seiling.no

I tillegg gjelder det følgende:

Regatta
– Regatta arrangeres som normalt.

Trening
– Trening arrangeres som normalt.

Garderober
– Garderober holdes åpne med forsterkede hygienetiltak.
– De smittevernregler som til enhver tid er gjeldende skal overholdes.

Dugnader
– De smittevernregler som til enhver tid er gjeldende skal overholdes.

Ferdsel i og rundt foreningens fasiliteter
– De smittevernregler som til enhver tid er gjeldende skal overholdes.

Styret og daglig leder holder nødvendig dialog med aktuelle instanser.

Smittevernansvarlig: daglig leder Eva Fladmark, tlf 480 33 306

Sist oppdatert: 3. august 2021