You are currently viewing SeilUT 2021 – Invitasjon!

SeilUT 2021 – Invitasjon!

Ålesunds Seilforening lanserer denne sesongen SeilUt og inviterer herved alle seilere i foreningen til å delta! Konseptet er hentet fra suksessen StikkUt og fungerer i korte trekk på samme måte.

Målsetningen med konseptet er å skape aktivitet og engasjement rundt turseilingen i foreningen.

Påmelding
Du melder deg enkelt på ved å fylle ut påmeldingsskjema her.

Regler for deltagelse
For å være med i konkurransen må deltaker være medlem i Ålesunds Seilforening.

Ingen påmeldingsavgift.

Det er antallet registreringer per båt som gjelder (poengene tilfaller båten hvis noen er skipper på flere båter).

Sesongen varer fra og med 12.3. til og med 31.10. Siste frist for registrering av turer er 10.11.

For å registrere et havnebesøk kreves at man har en overnatting i gjestehavnen, eller at båten er ankret opp på svai for overnatting i uthavn/naturhavn.

Det gis kun 1 poeng per havn, uavhengig av antall besøk til samme havn.

Dersom to eller flere båter registrerer samme antall forskjellige SeilUt-havner, vil den båten med flest registrerte havner bli premiert. Altså viktig å registrere alle godkjente havneanløp, også de man har besøkt (og registrert) fra før.

Det er ingen krav til dokumentasjon på at man har vært i en SeilUt-havn, men det appelleres til ære og samvittighet(!) og at besøket rapporteres innen 10 dager etter hvert besøk. “Sjekk inn” i havnen på Facebooksiden til Tur og Hav.

Innrapportering skjer ved at man registrerer besøket ved å legge inn båtens navn, skippers navn, havn og dato ved å gå inn på denne lenken.

Premiering
Den båten som har flest forskjellige registreringer i løpet av sesongen tildeles SeilUt-trofèet 2021. Hver 10ende forskjellige registrerte havn bli premiert med ett eksklusivt ankerdramglass med ÅS-logo og SeilUt 2021 inngravert (30 forskjellige registreringer gir 3 glass). Nye glass med inngraveringer hvert år!

SeilUT-havner 2021
Du finner kart over postene ved å klikke på denne lenken.

NB! Det presiseres at ÅS ikke har ansvar for at det er nok dybde og plass for seilbåt anløp i havnene, eller at forholdene er gode over alt. Det er selvsagt opp til skipperen å vurdere om den aktuelle havn er egnet for anløp, altså på eget ansvar. Vi har ikke gjort noen avtaler med de forskjellige havnene, det forventes derfor at vi oppfører oss som «vanlige besøkende».

Ansvarlig for opplegg og oppfølging av SeilUT er Tom Anker Skrede.

Sett i gang: SeilUT!