You are currently viewing Seiltinget 2021: Inge Bøen valgt til 2. visepresident

Seiltinget 2021: Inge Bøen valgt til 2. visepresident

Seiltinget 2021 er nå avholdt og leder i Ålesunds Seilforening Inge Bøen er valgt til 2. visepresident i NSF.

Årets seilting ble avholdt digitalt på plattformen Teams og GoPlenum. I tillegg kunne kunne de som ønsket følge både tinget og det innlagte seminaret som begge var direktesendt på Norges Seilforbunds Facebook-sider.

Blant saker som ble behandlet på tinget var blant annet regnskap, budsjett og ikke minst ny strategi- og handlingsplan for forbundet for de kommende årene. Mot slutten av programmet stod valg for tur og Inge Bøen fra Ålesund ble enstemmig valgt til 2. visepresident i Norges Seilforbund. Inge har i foregående periode vært varamedlem til styret i NSF, og har nå fått fornyet og forhøyet tillit i form av vervet som 2. visepresident. Ålesunds Seilforening gratulerer og ønsker Inge lykke til i virket – som han altså skal kombinere med å være leder i Ålesunds Seilforening og aktiv jollefar. Til president ble valgt Guro Steine fra Drøbaksund Seilforening og 1. visepresident Ole-Petter Pollen fra Moss Seilforening. Fullstendig referat fra seiltinget vil bli publisert på NSFs nettsider innen kort tid.

Underveis i programmet var det også duket for et tingseminar hvor fornyelse av seilsporten og regattaarrangementer var i fokus. Flere interessante temaer og synspunkter fra innleggsholdere i inn- og utland ble løftet og representantene fra Ålesunds Seilforening vil ta med seg disse perspektivene inn i den videre utviklingen av foreningen og foreningens arrangementer.