You are currently viewing Reisestøtte 2023

Reisestøtte 2023

Som ledd i foreningens sportslige satsing har Ålesunds Seilforening en reisestøtteordning for å stimulere til deltagelse utenfor egen forening.

Oversikt over ordningens omfang finner du her, mens søknadsskjema ligger her.

Tildeling skjer etter søknad til sportslig leder Andreas S. Larsen på e-post andreas@olarsen.no.

Nytt av året er at jolleseilere under 14 år som deltar på nasjonal treningssamling (Pinseleir eller tilsvarende) støttes med kr 2 000,- de første 2 ganger en deltar på slike samlinger.

Ettersom ordningen er kalt «reisestøtte» ligger det i det at ordningen er tenkt å stimulere til reiseaktivitet og deltagelse utenfor egen forening. Deltagelse i regattaer arrangert av og i Ålesunds Seilforening faller derfor utenfor ordningen.

NB! Foreningen betaler ikke ut direkte til arrangørforeningen, man må selv legge ut og deretter få støtte utbetalt fra ÅS. Unntak er deltakeravgift for Seilsportsligaen, hvor foreningen betaler direkte.