You are currently viewing Reisestøtte 2021

Reisestøtte 2021

Som ledd i foreningens sportslige satsing har Ålesunds Seilforening en reisestøtteordning for å stimulere til deltagelse utenfor egen forening.

Oversikt over ordningens omfang finner du her, mens søknadsskjema ligger her.

Tildeling skjer etter søknad til sportslig leder Andreas S. Larsen på e-post andreas@olarsen.no.

Ettersom ordningen er kalt «reisestøtte» ligger det i det at ordningen er tenkt å stimulere til reiseaktivitet og deltagelse utenfor egen forening. Deltagelse i NC og NM arrangert av og i Ålesunds Seilforening faller derfor utenfor ordningen.

NB! Foreningen betaler ikke ut direkte til arrangørforeningen, man må selv legge ut og deretter få støtte utbetalt fra ÅS. Unntak er deltakeravgift for Seilsportsligaen, hvor foreningen betaler direkte.