You are currently viewing Presisering rundt oppstart av regattasesongen 2020

Presisering rundt oppstart av regattasesongen 2020

Styret i Ålesunds Seilforening ønsker å komme med en presisering angående oppstarten av årets regattasesong.

Det har i tiden etter Norges Seilforbunds siste presiseringen hva gjelder regler rundt seilsporten i koronatiden vært klart fra styret i foreningen at regattasesongen i form av blant annet jolleseiling, singlehanded-seiling samt terminfestede ukeseilaser lokalt kan starte opp – dog i tråd med den gjeldende smittevernveilederen til NSF og foreningens egne retningslinjer. Uheldigvis erfarer vi at det til tross for dette har oppstått noen misoppfatninger som kan ha skapt litt unødig forvirring.

For å unngå enhver tvil: Kommende tirsdag 2.6. blir det derfor vanlig tirsdagsseilas med tellende resultater for klassene Express og J/70. 12,5 kvm har gitt melding om at de ønsker å avvente sin oppstart av regattaseiling inntil videre. God seilas!

Utarbeidede premisser for tilrettelegging av aktiviteter i ÅS finnes her.

-Styret