You are currently viewing Plan for dugnader i 2020

Plan for dugnader i 2020

Nedenstående program er det som opprinnelig er planlagt. Av hensyn til korona-pandemien kan det bli endringer, uansett må vi forholde oss til de smittevern-regler som til enhver tid gjelder.

Våren 2020:
Lørdag 18. april fra kl. 10 til cirka kl. 15.
Denne dagen er planen å få på plass de nye brygge-elementene på A-brygga.

Torsdager fra og med 16. april til og med 18. juni fra kl. 18 til cirka kl. 20.

Høsten 2020:
Torsdager fra og med 20. august til og med 24. september fra kl. 18 til cirka kl. 20.

Lørdag 3. oktober fra kl. 10 til cirka kl. 15.

Eventuelle endringer i dugnadsplanen blir kunngjort ved oppslag på døra til hver brygge og på hjemmesiden, www.aasf.no. FØLG MED!

MERK! På dugnadsdagene vil det i bua ved krana ligge framme en perm med dugnadsliste. Den enkelte har selv ansvar for å notere seg på denne lista for utført dugnad med navn og nummer på båtplassen en disponerer.