You are currently viewing Oppstart kjølbåt – 26. mai

Oppstart kjølbåt – 26. mai

Det er med glede vi nå kan starte opp igjen med ukesseilasene for kjølbåt (12,5kvm, Express og J/70) med inntil 3 personer ombord. Dette med bakgrunn i presiseringen fra NSF om at ukesregattaer er å anse som trening, se link.

Vi går i gang førstkommende tirsdag (26. mai) kl 18 og opplegget tilpasses etter tilbakemeldinger fra de ulike klassene. Det er viktig at alle deltagere overholder reglene for smittevern. NSF sin veileder kan leses her, og det er utarbeidet egne retningslinjer for dette i ÅS (se dokument under «Nyttig info -> Dokumenter»). Retningslinjene er også slått opp ute i havnen.

Det er altså maks. 3 personer pr. båt så lenge 1-meter regelen overholdes. Dersom dette ikke lar seg gjøre må man stille med mindre mannskap, alternativt seile singlehanded. Det er skipper på hver båt sitt ansvar at dette overholdes. Skipper må føre logg over mannskap for eventuell smittesporing, og de som blir syke i etterkant må melde fra til skipper og smittevernansvarlig.

Smittevernansvarlig er: Eva M. Fladmark, 480 33 306, dagligleder@aasf.no

Meld deg på her! Seilingsbestemmelsene er nå tilgjengelig under oppslagstavlen i manage2sail.

Vel møtt!