You are currently viewing Oppdatering korona Ålesunds Seilforening

Oppdatering korona Ålesunds Seilforening

Det hersker fortsatt usikkerhet rundt når vi kan utøve seilsporten vår på så normal måte som mulig, men daglig leder og styret i Ålesunds Seilforening følger den løpende utviklingen tett.

Tirsdag lanserte Norges Seilforbund (NSF) en ny smittevernsveiledning. Denne er utarbeidet i samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF) og andre aktuelle instanser. Ålesunds Seilforening har hatt egne koronavettregler (som til nå i hovedsak har vært myntet på jolleaktivitet), og det jobbes nå med å oppdatere disse etter de nye retningslinjene som kom fra NSF tidligere denne uken. Disse vil bli publisert på våre nettsider i løpet av uken.

Videre jobber regattastyret med å tilpasse sesongstarten på best mulig måte og Sportslig utvalg skal førstkommende mandag ha møte for å diskutere aktiviteter, handlingsrom og muligheter under de gjeldende reglene.

Det som uansett er klart per nå, og som noen kanskje har merket seg, er at jollene våre er i gang med både trening og regatta. 2.4mR har også startet sin regattasesong lokalt her i ÅS. Seilkurs og aktivitetsoppstart for de øvrige klassene er ikke avklart på det nåværende tidspunkt, men en ytterligere oppdatering fra NSF midt på dagen onsdag fører nok til at det er mulig å åpne opp for mer aktivitet i løpet av den nærmeste tiden.

Når det gjelder organiserte dugnader i foreningsregi følges de smittevernregler som til enhver tid gjelder og det oppfordres til dette også ved annen ferdsel i havna. Bruk av egen båt til turer på fjorden er det ingen hindre for og det gleder oss at mange i den siste tiden har funnet glede i båtlivet samt at flere i år planlegger Norgesferie – kanskje i båt.

Vi vil komme med mer informasjon så snart vi vet mer. Vi henstiller fortsatt til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Idrettsforbundet og Norges Seilforbund samt lokale og nasjonale myndigheter – i tillegg til våre egne koronavettregler som altså blir publisert straks de er oppdatert.

-Styret