Nytt midlertidig møtelokale er på plass i Nørvevika

  • Post author:
  • Post category:Nyheter
Etter at Stabburet ble ødelagt av brann i høst, ble det raskt klart at der er et stort behov for et midlertidig møtelokale i havna, inntil et nytt klubbhus står klart. Dette er nå løst med en brakkerigg med kapasitet for 16 personer.
Etter en høst hvor både komiteer og styrer har måttet finne alternative løsninger på ”byen” har vi nå fått på plass et høyst presentabelt midlertidig møtelokale, sentralt plassert på parkeringsplassen, og med flott maritim utsikt.
Forsikringsoppgjøret inneholder en kompensasjon for midlertidige møtelokaler, og dette har man valgt å bruke til å kjøpe inn og få på plass en brukt brakkerigg til gunstig pris. Når behovet er over i løpet av et år eller to, regner vi med å få igjen store deler av denne investeringen, ved salg.
Lokalet er allerede fullt møblert og utstyrt for møter inntil 16 personer, med bl.a. videokanon og lerret.
Havnegjengen – supplert med gode hjelpere har gjort en kjempejobb med å få vasket og satt i stand lokalet til bruk. Her er julevasken skikkelig unnagjort!
Komiteledere, klassekapteiner etc kan få utdelt nøkkel ved henvendelse til havnesjef Fredrik på tlf 911 08143. Det vil etter hvert også bli satt opp en kodet nøkkelboks i havna, hvor man kan hente nøkkel.
NB! Det vil bli hengt opp en kalender inne i lokalet, hvor man kan skrive seg på og booke tid for sitt møte!