Nyheter

Arkivfoto 3 AASF

Erfaringsmøte 2021

I år gjør vi litt om på modellen for erfaringsmøte for å få fram flere meninger og gi et godt grunnlag for opplegget neste år.

Les mer »
Nela Grala

Reisestøtte 2021

Som ledd i foreningens sportslige satsing har Ålesunds Seilforening en reisestøtteordning for å stimulere til deltagelse utenfor egen forening.

Les mer »