Nyheter

Oversiktsbilde AASF

Minner om: Reisestøtte 2020

Som ledd i foreningens sportslige satsing er det etablert en reisestøtteordning for å stimulere til deltagelse utenfor egen forening. Info om dette er tidligere distribuert via klassekapteinene.

Les mer »
Lukk meny