You are currently viewing Nyhet: Uketrening for voksenklassene!

Nyhet: Uketrening for voksenklassene!

For å senke terskelen for å prøve seiling, bli tryggere i egen båt og for lettere å kunne finslipe egne ferdigheter lanserer foreningen nå et treningsopplegg ukedagene i sesongen.

Tilbudet er gratis nå den første sesongen og vil være åpent for alle voksenklasser. Det vil være fokus på læring og utvikling. Opplegget vil være tilpasset klassene og tar høyde for at det er forskjellig ferdighetsnivå – her er alle velkomne!

Ansvarlig for treningen vil holde en kort briefing på land, for deretter å holde treningen på vannet. Treneren vil være på vannet i RIB og kan på denne måten lett komme med tilbakemeldinger og tips til seilerne. Ved anledning vil der også være flere RIBer for enda tettere oppfølging.

Detaljer
– Briefing på land klokken 17:15
– Trening på vannet etter enkle øvelser gjennomgått på briefingen
– Debriefing og sosial sammenkomst i etterkant av seilingen på fjorden

Kalender
11. mai (ansvarlig for treningen: Marius Maaseide)
25. mai (ansvarlig for treningen: Marius Maaseide)
1. juni (ansvarlig for treningen: Andreas S. Larsen)
8. juni (ansvarlig for treningen: Andreas S. Larsen)
15. juni (ansvarlig for treningen: 2.4mR)
22. juni (ansvarlig for treningen: 2.4mR)