You are currently viewing NØRVEVIKA ASFALTERES – KJØRING FORBUDT

NØRVEVIKA ASFALTERES – KJØRING FORBUDT

I disse dager asfalteres Nørvevika og i den forbindelse er det kjøreforbud i havna.

Asfalten trenger å få satt seg, og for å unngå skader i nylagt asfalt vil det i perioden 27.9.2021-1.10.2021 være kjøreforbud på anlegget. Vi ber om at oppsatte sperringer respekteres.

Når klubbhuset er ferdigstilt og opprydningsarbeidet i havna er ferdigstilt vil de nye retningslinjene for bruk av landarealene våre tre i kraft. Blant annet medfører dette at parkering kun skal forekomme på oppmerkede plasser og langs grusveien. Feilparkerte biler vil bli vurdert borttauet for eiers regning og risiko.