You are currently viewing North West J/70 Cup 2020

North West J/70 Cup 2020

Ålesunds Seilforening ønsker velkommen til North West J/70 Cup 19.-20. september 2020! Nytt er at arrangementet også blir kretsmesterskap for Møre og Romsdal seilkrets i 2020.

Påmelding er nå åpnet og kunngjøring vil straks bli publisert på stevnets side på manage2sail. Seilingsbestemmelser vil være klare senest 10. september 2020. Her kommer er litt praktisk informasjon rundt arrangementet:

  • Arrangøren stiller med båter (inntil 5 stykker).
  • Man trenger ikke være medlem i en pool.
  • Man melder seg på som lag.
  • Vi har fått godkjennelse av kommuneoverlegen i Ålesund kommune til å avholde arrangementet med 3 personer i hver båt, se mer om korona og smittevern litt lengre ned.
  • Maksimalt 15 lag kan delta – se detaljer i kunngjøringen.
  • Det seiles korte seilaser på pølsebaner som varer i cirka 15 minutter.
  • Det seiles flighter etter ligakonseptet (etter hver flight har alle lag seilt, og etter alle flighter så har alle lag seilt like mye mot hverandre). Informasjon om dette vil bli gitt på skippermøtet.
  • Når man ikke seiler venter man på land eller i en RIB (som arrangøren stiller med).
  • Baneområde blir primært Borgundfjorden. Sekundært baneområde er Valderhaugfjorden.
  • Vi oppfordrer til sosialt samvær lørdag kveld.

Vi håper selvsagt på stort oppmøte! Vil vi se både pensjonistlag, ungdomslag og damelag på startlinjen?

Smittevern
I forbindelse med arrangementet gjelder smitteveilderen til Norges Seilforbund og Ålesunds Seilforenings egne smittevernregler. I tillegg må man under påmelding til arrangementet oppgi fullt navn og telefonnummer til hele mannskapet. Utover dette vil vi gjennomføre desinfeksjon av båt mellom hvert båtbytte. Dersom man ønsker å bruke maske er dette i orden.

Ta kontakt ved spørsmål.

Vel møtt!

Kopi av Borgundfjorden Rundt 2019