You are currently viewing Nordenfjeldske seileruke 2019 i Ålesund er avlyst

Nordenfjeldske seileruke 2019 i Ålesund er avlyst

Etter å ha måttet konstatere at påmeldingen fortsatt er meget svak, selv etter tunge markedsføringstiltak og purrerunder, måtte Ålesunds Seilforening i dag ta den tunge avgjørelsen om å avlyse Seileruka 2019.

Til tross for at vi har markedsført arrangementet aktivt både på egne nettsider, på egne og NFSU sine Facebooksider, på e-post til alle seilkretser og –foreninger fra Hordaland til Trøndelag – og ikke minst ved personlige besøk i Ulsteinvik, Molde, Kristiansund, Trondheim og Hordaland, er det et faktum at vi fire uker før første start kun har 11 båter påmeldt.

Selv om vi kanskje kunne hanket inn noen flere etter hvert, så anser vi at vi er altfor langt unna et antall deltagere som kan forsvare det store apparatet som kreves for å arrangere en skikkelig seileruke. Vi anser heller ikke et nedskalert arrangement som noe godt alternativ, da dette trolig ville føre til ytterligere frafall – og uansett ikke bli den gode opplevelsen som en Nordenfjeldske Seileruke skal være.

«Hva som er årsaken til den lave oppslutningen kan det nok være mange teorier om, men vi må uansett forholde oss til hvordan situasjonen er», sier leder i Ålesunds Seilforening Inge G Bøen., og legger til at han selvsagt beklager dette utfallet, ikke minst overfor de som har meldt seg på og gledet seg til årets arrangement.

Vi ber nå de som allerede har meldt seg på om å henvende seg på e-post til: kasserer@aasf.nofor å få refundert sin innbetalte påmeldingsavgift – husk å legge ved kvittering/påmelding og oppgi kontonr.

Da gjenstår det bare for oss å sende stafettpinnen over til våre gode venner i Molde Seilforening, med oppriktige ønsker om at de vil skape et flott arrangement som mange vil slutte opp om i deres jubileumsår 2020.