You are currently viewing Minner om: Reisestøtte 2020

Minner om: Reisestøtte 2020

Som ledd i foreningens sportslige satsing er det etablert en reisestøtteordning for å stimulere til deltagelse utenfor egen forening. Info om dette er tidligere distribuert via klassekapteinene.

Oversikt over ordningens omfang finner du her, mens søknadsskjema ligger her.

Tildeling etter søknad til sportslig leder Andreas S. Larsen på e-post andreas@olarsen.no

Søknadsfrist settes til 30. oktober 2020.

Ettersom ordningen er kalt «reisestøtte» ligger det i det at ordningen er tenkt å stimulere til reiseaktivitet og deltagelse utenfor egen forening. Deltagelse i NC og NM arrangert av og i Ålesunds Seilforening faller derfor utenfor ordningen.

NB! Foreningen betaler ikke ut direkte til arrangørforeningen, man må selv legge ut og få dette refundert av ÅS. Unntak er Seilsportsligaen, hvor foreningen betaler direkte.