Medlemskap i Ålesund Seilforening

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

Vi må registrere alle medlemmene våre elektronisk innen årsskifte for å få tilstrekkelig støtte

Norges Seilerforbund og Norges Idrettsforbund har pålagt foreninger å ta ibruk KlubbAdmin som er et elektronisk medlemsregister.

Vi må derfor få registrert alle medlemmene våre her innen årsskifte for å få tilstrekkelig støtte.

Dette arbeidet må dere hjelpe oss med!

 

Måten dette gjøres på er å opprette en bruker på Minidrett.no og deretter søker medlemskap i klubben. Vi anbefaler foreldre og foresatte om å lage seg en profil selv, og lage en til den de har ansvar for (foreldre/foresatte trenger ikke å selv være aktive eller medlem i idrettslag for å gjøre det).