You are currently viewing Kurs om nettsider og SoMe

Kurs om nettsider og SoMe

Det inviteres til en gjennomgang i bruk av foreningens nettsider samt sosiale medier som Facebook og Instagram.

Tid: mandag 20. juni klokken 19.00
Sted: klubbhuset i Nørevika

De digitale flatene er våre fremste kommunikasjons- og markedsføringskanaler – overfor både eksisterende seilere, nye medlemmer, sponsorer og andre som har interesse i å vite noe om foreningens drift. Det er viktig at flatene fungerer godt, at informasjonen er oppdatert og at det kommer nyheter jevnlig.

Vi er avhengig av at flere drar lasset og hjelper til med å skape innhold! Alle «innholdseiere» på aasf.no og tillitsvalgte oppfordres derfor til å delta på kurset. Her får man en praktisk gjennomgang og det vil bli anledning til å stille spørsmål. Ta gjerne med egen PC dersom du ønsker hjelp med å komme i gang 🙂

Vel møtt!