You are currently viewing Klubbhuset nærmer seg ferdigstillelse!

Klubbhuset nærmer seg ferdigstillelse!

Det nye klubbhuset nærmer seg ferdigstillelse – her følger prioriteringer for disponering av arealer og bruk av lokaler i Nørvevika.

I forbindelse med at det nye klubbhuset vårt nærmer seg å bli klart til innflytting, har styret utarbeidet en helhetlig plan for disponering av arealer og bruk av lokaler i Nørvevika. Planen ligger tilgjengelig for nedlasting her.

Informasjon om når huset er endelig klart for innflytting og bruk vil komme straks det er klart.