You are currently viewing Klubbhuset er tatt over

Klubbhuset er tatt over

I dag hadde vi endelig overtagelse av det nye klubbhuset vårt!

Etter at byggeprosessen startet i slutten av 2020, har man nesten daglig kunnet følge utviklingen i Nørvevika. Nå er altså bygget tilnærmet ferdigstilt og det meldes om jubelstemning i Nørvevika da vi i dag hadde overtagelse av klubbhuset. Huset består av kontorer, møtelokaler, kjøkken og toalett i den øverste etasjen, mens man i underetasjen finner treningsrom, garderober, dusj, toaletter, teknisk rom, lager og båthaller.

«Bygget vil gi foreningen et stort løft, og vil skape gode rammebetingelser for rekruttering og sportslig aktivitet i mange, mange år fremover», sier Inge Bøen, leder i Ålesunds Seilforening. «Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke de som har lagt ned dugnadstimer for jobben de har gjort.»

Nå starter det siste innredningsarbeidet før vi etter hvert vil invitere til åpent hus og etter hvert en offisiell åpning. Informasjon om dette vil komme.

3
Fra venstre: Fredrik B. Hessen (prosjektleder ÅS), Odd Ingebrigsten (daglig leder HI-Bygg AS) og Inge Bøen (leder ÅS)

Retningslinjer for bruk av huset og for disponering av arealer finnes her. Informasjonssiden om huset vil også bli oppdatert innen kort tid.