Klubbhus

Om klubbhuset

Etter brann i vårt gamle klubbhus «Stabburet» i 2017, er nytt klubbhus nå under bygging i Nørvevika. Planlagt ferdigstillelse er Q2 2021. Svinø AS står for grunnarbeider, mens HI-Bygg AS er hovedentreprenør. Ålesunds Seilforenings prosjektleder er Fredrik B. Hessen.

Bygget vil gi foreningen et stort løft, og vil skape gode rammebetingelser for sportslig aktivitet i mange, mange år fremover. Huset skal bestå av kontorer, møtelokale, kjøkken og toalett i den øverste etasjen. I underetasjen blir det plass til treningsrom, garderober, dusj, toaletter, teknisk rom, lager og båthaller.

Bygget skal først og fremst være til bruk for foreningens aktiviteter. Likevel vil det ved anledning være mulighet for leie av lokalene.

Dugnader i byggeperioden

Selv om byggingen av klubbhuset i hovedsak gjøres av innleid kapasitet, vil det i byggeperioden legges opp til en del dugnadsarbeid.

Mer informasjon om dette vil komme, men om du ønsker å bidra (med stort eller smått) er en e-post til prosjektleder Fredrik B. Hessen (fredrik.benoni.hessen@gmail.com) å sette pris på.

Bruk av klubbhuset

Info kommer.

Leie av klubbhuset

Info kommer.

Bidragsytere