You are currently viewing Kanskje du synes det kan være gøy å ta utdannelse som dommer eller annet innen seilsporten?

Kanskje du synes det kan være gøy å ta utdannelse som dommer eller annet innen seilsporten?

Norges Seilforbund har fornyet kursopplegget sitt, dette er blitt digitalt og er blitt svært populært.

Mer info om dette kan du finne her:

https://ny.norgesseilforbund.org/aktive-og-klubber-2/dommerutdanning

Vi i ÅS vil så godt vi kan legge til rette for å få arrangert de lokale kurs, og støtte de som ønsker å gå videre for å ta utdanning på nasjonalt nivå.

Som regattaseiler vil man også selv ha stor nytte av å tilegne seg litt grundigere kunnskaper om dette.

Særlig har foreningen nå et desperat behov for å utdanne nye dommere på alle nivå, og aller helst med mål om å få flere operative forbundsdommere i egen forening. Dette er vi rett og slett avhengig av for å kunne fortsette å arrangere regattaer og mesterskap på nasjonalt nivå.

Vi kan love god oppfølging fra foreningen med blant annet:

  • Egne samlinger
  • Profileringstøy
  • Dekning av kostnader
  • Reiser til NSF årlige klubbkonferanse etc.
  • Mulighet for å ta betalte oppdrag utenfor egen forening

Høres dette ut for å være noe du vil vite mer om?

Ta gjerne kontakt med en av oss i kurs-og kompetansekomiteen:

Therese Giske Søvik- leder- tlf: 930 34739 –

epost: theresegiske@yahoo.no

Harald Valle – daglig leder ÅS- tlf: 416 68749-

epost: dagligleder@aasf.no

Peter L. Larsen- tlf: 920 36604-

epost: peter@olarsen.no