Informasjon vedrørende bygging av nytt klubbhus

Informasjon vedrørende bygging av nytt klubbhus

PARKERING I BYGGEPERIODEN
Det vil bli oppstart av grunnarbeider og riving av Naustet og Stabburet første uke av juni. I byggeperioden vil seiljollene legge beslag på parkeringsplassene mellom A- og B-brygga. Det blir derfor kun tillatt med av- og på-lessing ved skilderhuset for B-brygga. Deretter må en flytte bilen til ledig P-plass på grusvegen nord for havna. Det kan ikke parkeres biler ved Stabburet eller i hola i byggeperioden.

BYGGEPERIODEN
Grunnarbeid vil skje fra første uke i juni 2020 og skal være ferdig til ferien. Bygging av det nye klubbhuset vil starte etter fellesferien og er planlagt ferdig 1. mai 2021. Vi baserer oss på utstrakt dugnadsarbeid i samarbeid med entreprenøren.

STRØMFORSYNING TIL HAVNA
Strømforsyninga til havna går i dag gjennom hovedtavla som står i Stabburet. I løpet av første uke av juni (muligens andre uka) skal hovedtavla flyttes ut i en midlertidig nettstasjon som er kommet på plass nord for Stabburet. Samtidig skal Mørenett legge om luftspennet til Sangens hus og til A-brygga. Vi vil derfor oppleve at hele anlegget vår er uten strøm en dag eller to. Per i dag er det ikke mulig å si nøyaktig når det skjer, det skal skje så snart vi har ei gravemaskin på plass, og det blir ifølge entreprenøren i løpet av første eller andre uke av juni.

PRIVATE TILHENGERE
Vi har i byggeperioden ikke plass til private tilhengere i havneområdet. Vi ber derfor om at private tilhengere fjernes fra havna snarest.

PRIVATE EIENDELER I STABBURSKJELLER, NAUSTET OG VINSJEEHUSET
Dersom du har private eiendeler i noen av disse byggene så må de hentes denne uke. Torsdag 28. mai tømmes Stabburskjelleren helt og det som ikke er hentet vil bli kastet eller antas som foreningenes eiendom.

Lukk meny
×

Handlekurv