You are currently viewing Informasjon vedrørende bygging av nytt klubbhus

Informasjon vedrørende bygging av nytt klubbhus

PARKERING I BYGGEPERIODEN
Det vil bli oppstart av grunnarbeider og riving av Naustet og Stabburet første uke av juni. I byggeperioden vil seiljollene legge beslag på parkeringsplassene mellom A- og B-brygga. Det blir derfor kun tillatt med av- og på-lessing ved skilderhuset for B-brygga. Deretter må en flytte bilen til ledig P-plass på grusvegen nord for havna. Det kan ikke parkeres biler ved Stabburet eller i hola i byggeperioden.

BYGGEPERIODEN
Grunnarbeid vil skje fra første uke i juni 2020 og skal være ferdig til ferien. Bygging av det nye klubbhuset vil starte etter fellesferien og er planlagt ferdig 1. mai 2021. Vi baserer oss på utstrakt dugnadsarbeid i samarbeid med entreprenøren.

STRØMFORSYNING TIL HAVNA
Strømforsyninga til havna går i dag gjennom hovedtavla som står i Stabburet. I løpet av første uke av juni (muligens andre uka) skal hovedtavla flyttes ut i en midlertidig nettstasjon som er kommet på plass nord for Stabburet. Samtidig skal Mørenett legge om luftspennet til Sangens hus og til A-brygga. Vi vil derfor oppleve at hele anlegget vår er uten strøm en dag eller to. Per i dag er det ikke mulig å si nøyaktig når det skjer, det skal skje så snart vi har ei gravemaskin på plass, og det blir ifølge entreprenøren i løpet av første eller andre uke av juni.

PRIVATE TILHENGERE
Vi har i byggeperioden ikke plass til private tilhengere i havneområdet. Vi ber derfor om at private tilhengere fjernes fra havna snarest.

PRIVATE EIENDELER I STABBURSKJELLER, NAUSTET OG VINSJEEHUSET
Dersom du har private eiendeler i noen av disse byggene så må de hentes denne uke. Torsdag 28. mai tømmes Stabburskjelleren helt og det som ikke er hentet vil bli kastet eller antas som foreningenes eiendom.