You are currently viewing Informasjon om reisestøtte 2019

Informasjon om reisestøtte 2019

Som ledd i foreningens sportslige satsing er det etablert en reisestøtteordning for å stimulere til deltagelse utenfor egen forening. Info om dette er tidligere distribuert via klassekapteinene.

 

Ettersom ordningen er kalt «reisestøtte» ligger det i det at ordningen er tenkt å stimulere til reiseaktivitet og deltagelse utenfor egen forening. Deltagelse i NC og NM arrangert av og i Ålesunds Seilforening faller derfor utenfor ordningen.
Oversikt over ordningen finner du ved å klikke på denne lenken.
Tildeling etter søknad til:
Ålesunds Seilforening
v/sportslig leder Thomas M. Kolstad – epost: tm.kolstad@gmail.com
NB! Husk å oppgi:
·      Fullt navn
·      Klasse og seilnummer
·      Hvilket arrangement det søkes for
·      Link til arrangørens hjemmeside
·      Omsøkt beløp
·      Kontonummer som beløpet skal utbetales til
NB! Husk å ta vare på og vedlegge all dokumentasjon knyttet til reisene, billetter, kvitteringer for overnattinger og andre utlegg, og legg disse ved søknaden!
NB! Foreningen betaler ikke ut direkte til arrangørforeningen, man må selv legge ut og få dette refundert av ÅS. Unntak er Seilsportsligaen, hvor foreningen betaler direkte.