You are currently viewing Informasjon fra Havnestyret 2020

Informasjon fra Havnestyret 2020

NYTT KLUBBHUS OG PARKERING

Dersom alt går etter planen, vil bygging av nytt klubbhus bli påbegynt i løpet av våren.

Det betyr en del omorganisering av havneområdet. Hola må tømmes, Stabburet og naustet skal rives, jollene foran naustet må få nytt område, etc.

Sannsynligvis blir det ikke lenger tillat å parkere ved trekaia mellom A- og B-brygga og ikke ved moloen. Man kan kjøre ned for å losse/laste bilen, og så må man parkere på grusveien i nord.

 

DUGNADER 2020

Alle som disponerer en båtplass i Nørvevika båthavn har plikt på seg til å utføre tre dugnader per år (gjelder også kjølbåter med fast plass på land). Dersom dugnadsplikten ikke oppfylles, økes årsavgiften for båtplassen med kr 525,- per ikke utførte dugnad. Den økte årsavgiften vil i tilfelle bli fakturert på høsten etter at dugnadene er avsluttet for sesongen.

Deltagelse i dugnad på lørdager teller som 2 kveldsdugnader.

Dugnadsplikten gjelder også for de som leier ledig plass uten innskudd. Dugnadsplikten gjelder ikke de som har fast plass med innskudd og som har latt seilforeningen leie ut plassen (forutsatt at plassen er blitt utleid).

Hva skal gjøres under dugnadene i 2020?
I tillegg til vanlig vedlikeholdsarbeid har vi i år 3 hovedoppgaver:

  • Skilderhus for A-brygga fullføres (detaljer + strøm gjenstår).
  • De 4 innerste brygge-elementer på A-brygga skal skiftes, 18. april
  • Etter hvert blir det anledning til å utføre dugnad på det nye klubbhuset, men sannsynligvis ikke før til neste vinter og vår.

Hva teller som dugnad?
Foreningsdugnad er ulønnet arbeid som utføres som en del av foreningens drift, ut over arbeid som gjelder tilrettelegging for egne barn eller for egen seiling.

Krav til 3 kvelder foreningsdugnad gjelder per båtplass, inkl. kjølbåter på med fast plass på land per år.

Frikjøp av dugnadsplikt i henhold til årsmøtevedtak.

Som dugnad i foreningen godkjennes bl.a. følgende ubetalte arbeid (kveldsjobb teller som 1 dugnad, heldagsjobb teller som 2 dugnader):

  • Arbeid som tillitsmenn valgt av årsmøtet eller styret.
  • Arbeid utført på Gåsholmen (havn, Seilerhytta, naustet, skogen).
  • Arbeid utført i Nørvevika (brygger, bygninger og landanlegg).
  • Arrangør av terminfestede regattaer med egen arrangør. Deltagelse i arrangørstab i større regattaer (NC, NM, o.l)
  • Som foredragsholder på kurs i foreningens regi.
  • Innsats man kan gjøre for foreningen ved bruk av hjelpemidler fra egen arbeidsplass (truck, kran, etc).

Registrering av dugnadsarbeid gjøres av havnesjef og regattasjef.

Plan for dugnader i 2020
Nedenstående program er det som opprinnelig er planlagt. Av hensyn til koronapandemien kan det bli endringer, men uansett må vi forholde oss til de smittevernregler som til enhver tid gjelder, og vi må passe på å holde avstand og ikke jobbe i for store grupper.

Våren 2020:
– Lørdag 18. april fra kl. 10 til cirka kl. 15.
   Denne dagen er planen å få på plass de nye brygge-elementene på A-brygga og rive brakka som står bakerst i hola.
– Torsdager fra og med 16. april til og med 18. juni fra kl. 18 til cirka kl. 20.

Høsten 2020:
– Torsdager fra og med 20. august til og med 24. september fra kl. 18 til cirka kl. 20.
– Lørdag 3. oktober fra kl. 10 til cirka kl. 15.

Eventuelle endringer i dugnadsplanen blir kunngjort ved oppslag på døra til hver brygge og på hjemmesiden, www.aasf.no. FØLG MED!

MERK! På dugnadsdagene vil det i bua ved krana ligge framme en perm med dugnadsliste. Den enkelte har selv ansvar for å notere seg på denne lista for utført dugnad med navn og nummer på båtplassen en disponerer.

Velkommen til dugnadsarbeid.

 

HAVNESTYRET 2020

Fjorårets havnesjef skal fra nå av konsentrere seg om det nye klubbhuset og tok derfor ikke gjenvalg på siste årsmøtet. Det ble imidlertid ikke valgt ny havnesjef på årsmøtet, så derfor fungerer avtroppet havnesjef inntil videre. Nyansatt daglig leder vil etter hvert ta seg av administrasjonen av havna (omsetning og utleie av båtplasser).

Fungerende Havnesjef:             Fredrik B. Hessen         TLF 911 08 143
Oppmann A-brygga:                 Odd Helge Hessen       TLF 901 14 848
Oppmann B-brygga:                 Arve Refsnes               TLF 992 29 680
Oppmann C-brygga:                 Luggi Fladmark             TLF 952 72 068
Oppmann D-brygga:                 Hjalmar Molvær            TLF 977 71 781
Oppmann 2,4mR-området:        Trond Mele                   TLF 901 44 204
Oppmann Garderobe:               Frank Cromer               TLF 934 05 866
Oppmann verktøybua:               Per Inge Drønnesund    TLF 416 28 931
Dugnadsansvarlig:                    Lars Ranes                  TLF 913 95 418
Prosjektleder klubbhus              Fredrik B. Hessen