Hva skjer med klubbhus i Nørvevika?

  • Post author:
  • Post category:Nyheter
Som kjent ble klubbhuset ”Stabburet” sterkt skadet i en brann tidligere i høst.

Siden den tid har styret arbeidet aktivt med forsikringsoppgjøret, samt så vidt begynt arbeidet med å se på hvordan et nytt klubbhus kan realiseres og hvordan foreningen kan få dekket sine behov i mellomtiden.

Selv om forsikringssaken enda ikke er helt avgjort i alle detaljer, er det nå klart at Stabburet har fått så store skader at det anses som kondemnert. Bygget vil derfor på et tidspunkt bli fjernet, og må erstattes av et nytt hus. Dette kan imidlertid ta noe tid, da bygget bl.a. huser hovedtavlen for elektrisk strøm samt fordelingssentral av ferskvann

 til hele havneanlegget. Dette står heldigvis i de minst skadde delene av bygget, og fungerer inntil videre som det skal. Det ytre regattalageret er også inntil videre delvis i bruk til regattamateriell.
Forsikringsoppgjøret er som nevnt over ikke helt i havn enda, men alt tyder i dag på at vi vil få et korrekt oppgjør fra vårt forsikringsselskap If, som vil være en brukbar startkapital for et nytt klubbhus som kan erstatte de funksjoner som Stabburet så langt har fylt.
Styret vil i tiden som kommer utrede aktuelle alternativer, og tar sikte på å presentere et forslag til medlemmene for vedtak på kommende ordinære årsmøte. Vi oppfordrer medlemmene til å fore styrets medlemmer med gode forslag og synspunkter i så måte.
Dessverre tar slike prosesser en del tid, og vi går nok derfor mot en sesong eller to før et nytt klubbhus er på plass. Det arbeides imidlertid aktivt med foreløpige løsninger, og er vi heldige kan en midlertidig brakkeløsning være på plass i havna om ikke altfor lenge. I mellomtiden er vi glad for at diverse firmaer velvillig stiller sine lokaler til disposisjon for våre møter og aktiviteter.
Foto: Sunnmørsposten