You are currently viewing Husk å søke reisestøtte 2023

Husk å søke reisestøtte 2023

Frist for å søke reisestøtte for 2023-sesongen er 1. oktober.

Vi minner om foreningens reisestøtteordning og frist for å søke om støtte for årets sesong som er 1. oktober 2023.
Etter dette forfaller muligheten til støtte så fremt ikke arrangementet finner sted etter denne dato. I så fall må man gi varsel til sportslig leder om intensjon om deltagelse på arrangement innen samme frist.

Deltagelse i Ungdomsligaen støttes på samme måte som deltagelse i Seilsportsligaen.

Tildeling skjer etter søknad til sportslig leder Andreas S. Larsen på e-post andreas@olarsen.no. Husk å bruke skjema og legge ved:
– Kvittering på betalt deltakeravgift
– Kopi av resultat-/mannskapsliste for arrangementet

NB! Foreningen betaler ikke ut direkte til arrangørforeningen, man må selv legge ut og deretter få støtte utbetalt fra ÅS. Unntak er deltakeravgift for Seilsportsligaen, hvor foreningen betaler direkte.