You are currently viewing Husk å søke reisestøtte 2022

Husk å søke reisestøtte 2022

Frist for å søke reisestøtte for 2022-sesongen settes til 1. november.

Vi minner om foreningens reisestøtteordning og setter frist til å søke om støtte for årets sesong til 1. november 2022.
Deltagelse i Ungdomsligaen støttes på samme måte som deltagelse i Seilsportsligaen.

Tildeling skjer etter søknad til sportslig leder Andreas S. Larsen på e-post andreas@olarsen.no. Husk å bruke skjema og legge ved:
– Kvittering på betalt deltakeravgift
– Kopi av resultat-/mannskapsliste for arrangementet

Ettersom ordningen er kalt «reisestøtte» ligger det i det at ordningen er tenkt å stimulere til reiseaktivitet og deltagelse utenfor egen forening. Deltagelse i NC og NM arrangert av og i Ålesunds Seilforening faller derfor utenfor ordningen.

NB! Foreningen betaler ikke ut direkte til arrangørforeningen, man må selv legge ut og deretter få støtte utbetalt fra ÅS. Unntak er deltakeravgift for Seilsportsligaen, hvor foreningen betaler direkte.