You are currently viewing Historisk hovedsponsoravtale

Historisk hovedsponsoravtale

15. mai 2019 signerte Ålesunds Seilforening en historisk sponsoravtale med Sparebanken Møre, representert ved banksjef Merete Wiig. Banken blir foreningens hovedsponsor gjennom de neste 3 årene og vi ser frem til et fruktbart samarbeid for begge parter!   Sparebanken Møre ønsker å være en aktiv og engasjert bidragsyter til klubber, lag og organisasjoner som favner bredt og gir et godt aktivitetstilbud i sitt nærmiljø. Banken ønsker videre å bidra til tilrettelegging for rekruttering, kurs, tilgang til seiling og havet, kunnskap om sjøvett og utbredelse av seilsporten i regionen samt utvide tilbudet til unge og unge voksne. Med bakgrunn i dette har en treårig samarbeidsavtale med Ålesunds Seilforening kommet på plass. På styremøtet 15. mai 2019 ble avtalen signert av Merete Wiik, banksjef avd. Kippervika og Inge Bøen, leder for Ålesunds Seilforening.   Sparebanken Møre er stolt av å kunne inngå samarbeidsavtale med Ålesunds Seilforening og håper at det kan være med på å skape utvikling i klubben samt at det vil bidra til å synliggjøre bankens samfunnsengasjement. Samarbeidsavtale SBM bilde 2 1 Avtalen gir foreningen handlingsrom til å opprettholde og videreutvikle tilbudet og anlegget som vi har i dag, og den vil hjelpe oss å realisere ønskede tiltak i fremtiden. Sparebanken Møre vil være klubbens hovedsamarbeidspartner og viktigste økonomiske bidragsyter.   Av det mest synlige fra samarbeidet vil alle aktive seilere i foreningen nå få enkel klubbekledning som skal benyttes under trening, reise og regatta. Først ut er overtrekksvester til å ha utenpå seilklær. Gensere i teknisk stoff er under utarbeidelse. Videre vil bankens logo bli synlig både i havna, på nettsider og på foreningens J/70er.   Ålesunds Seilforening ser frem til et godt samarbeid med Sparebanken Møre!