Hederstegn tildelt Jan W. Steffensen og Therese Giske Søvik

Under foreningens premieutdelingsfest lørdag 22.10.22 ble foreningens hederstegn utdelt til Jan Wilhelm Steffensen og Therese Giske Søvik.

Iht §29 i lov for Ålesunds Seilforening, kan styret – etter innstilling fra Rådet – utdele foreningens hederstegn til medlemmer og andre som har vist foreningen særskilt velvilje og innsats.

Jan W. Steffensen har i mange tiår vært en aktiv bidragsyter til foreningen på mange felt. Han var aktiv seiler i mange år, både i tur/hav- og senere Drakeklassen. Han har hatt flere verv i foreningen, bl.a. regattasjef, hyttesjef og oppmann for naustet på Gåsholmen i sin tid. De siste årene har han stilt villig opp på større regattaarrangementer, men hovedinnsatsen har de siste 25 år vært lagt ned på Seilerhytta, hvor han minst like lenge har vært medlem av hyttestyret. Han har vært en trofast del av den faste dugnadsgjengen som året rundt tar seg av både vedlikehold, oppgraderinger og drift av hytta og holmen. Mange av foreningens medlemmer vil kjenne ham som den som alltid er til stede på kjøkkenet og i baren ved arrangementer på Seilerhytta. Jan er kanskje ikke den som stikker seg mest frem i alle sammenhenger, men som alltid stiller opp og bidrar.

Therese har vært særdeles aktiv i forskjellige roller i foreningen i en årrekke. Hun startet først som forelder i jollegruppa, som hun etter hvert tok ledelsen av, og utviklet på en positiv måte sammen med mange gode hjelpere. Engasjementet ble ganske raskt utvidet til å omfatte svært mange sider av foreningens drift, hun har kort sagt vært sentral og til dels primus motor på alle foreningens arrangementer, alt fra jolletreninger og jolleleirer til store arrangementer som norgescuper, NM-er og ligaarrangement. Hun var også initiativtager og gjennomfører av Vindskift-arrangementene, som både har introdusert nye grupper til seiling og skaffet ÅS masse god PR. Hun er i dag sekretær i hovedstyret. Etter å ha seilt mannskap i 12,5 kvm-klassen noen sesonger, er Therese i dag skipper på familiens turseiler S/Y Klara. Ja-menneske og evne til å ta totalansvar er gode karakteristikker av Therese.

Begge mottagerne må sies å være særdeles viktige tannhjul i maskineriet som kreves for å drifte Ålesunds Seilforening.

Tildelingen ble foretatt av styreleder Inge G. Bøen, med god bistand av Knut Maaseide fra Rådet.

Ålesunds Seilforening gratulerer både Jan og Therese, og håper vi får glede av dem begge i mange år fremover!