You are currently viewing Hederstegn tildelt Andreas S. Larsen

Hederstegn tildelt Andreas S. Larsen

Iht §39 i lov for Ålesunds Seilforening, kan styret etter innstilling fra Rådet – utdele foreningens hederstegn for medlemmer og andre som har vist foreningen særlig velvilje og innsats.

Andreas er i dag leder for foreningens sportslige utvalg og har vært sentral i Ålesunds Seilforening i mange år. Han var jolleseiler fra 2001 i klassene optimist, Zoom8 og Laser. Han har også seilt båtklasser som Tur/hav og J/70. Han har deltatt i utallige NC-er, flere NM, 2 x juniornordisk Zoom8, 1 EM Zoom8 og 1 VM i Zoom8. Han har deltagelse i EM 2021 i J/70 og Champions League semifinale i Villamora, Portugal i 2023. Han har vært rormann på de fleste seilsportsliga runder de sisten årene og bidratt sterkt til at Ålesunds Seilforening har befestet sin posisjon i øvre del av Seilportsligaens elitedivisjon.

Andreas har engasjert seg i styret og diverse komiteer. 2010-2011 varamedlem i Ålesunds Seilforening sitt hovedstyre, 2011-2012 nestformann i hovedstyre og sportslig leder. Han var aktiv seiler og bidragsyter for foreningen gjennom studieperioden. Siden 2017 på nytt fast medlem av foreningens hovedstyre, først som leder av regattastyret og de siste år som leder av sportslig utvalg. Andreas var initiativtager til J/70-prosjektet og prosjektleder for gjennomføringen. Han har vært prosjektleder for seilsportsliga stevner i Ålesund og flere andre arrangementer som det første Ungdomsliga stevnet i 2022. Han er også prosjektleder for det forestående Seilsportliga stevne som skal arrangeres på Skansekaien i mai. Andreas har vært autorisert nasjonal regattaarrangør siden 2021. Regattasjef for NM i 2.4mR og 12.5 kvm 2022.

Andreas har de siste årene vært ansvarlig for vår webside og sosiale media. Han var initiativtaker og ansvarlig for gjennomføringen av moderniseringen av vår internettside.

Han var svært aktiv og sentral ved planleggingen og gjennomføringen av klubbhusprosjektet. Andreas er en viktig resurs i driften og aktivitetene i Ålesunds Seilforening.

Tildelingen ble foretatt av styreleder Inge G. Bøen.

AndreasHederstegn

Ålesunds Seilforening gratulerer og håper vi får glede av hans engasjement i mange år fremover!