Havn

Nørvevika båthavn

Nørveviken Båthavnforening ble stiftet i 1956 av 16 båteiere.  Blant disse første entusiastene var også flere medlemmer av Ålesunds Seilforening som var på jakt etter fortøyningsplasser til seilbåtene. Trebrygger på jernpongtonger ble produsert på Liaaen-verftet og lagt ut langs stranda i retning nord-syd. Et medlem stilte en utrangert jernlekter til disposisjon som bølgebryter mot syd. Slik startet det.

I 1962 ble Nørveviken Båthavnforening lagt inn under Ålesunds Seilforening. I 1964 sank jernlekteren. To år senere var en ny betonglekter på plass.  Antallet båtplasser var nå ca 70.  Behovet for nye båtplasser økte sterkt på syttitallet. De første utbyggingsplanene for havna ble lagt fram i 1973. Ålesund kommune innløste området i 1975, i 1977 ble grunnen festet bort til Ålesunds Seilforening og det ble gitt grønt lys for utbyggingsplanene.

I 1979 ble første første byggetrinn fullført. De gamle bryggene ble fjernet og to nye bryggestrenger ble lagt ut i retning øst-vest. Dette ga 88 båtplasser. I 1981 ble ”Stabburet” tatt i bruk som møtelokale i Nørvevika. I 1983 startet arbeidet med moloen, et arbeid som først ble avsluttet i 2005. Da hadde den blitt ca 150 m lang og den gir god ly til ei havn med 283 båtplasser fordelt på 4 bryggestrenger.

Siden 1979 har det vært investert millionbeløp i molo, brygger, utriggere, belysning, vann og strøm, kaianlegg, slipp og kran. ”Stabburet”, havnebrakka, jollenaustet og sanitærbygget bidrar også til at foreningen har ei båthavn av god standard.

Sommeren 2017 ble det brann i «Stabburet» som ble totalskadet. Styret arbeider med planer om et nytt klubbhus i Nørvevika. Inntil videre er der oppsatt midlertidige kontorbrakker som skal brukes til møtelokale.

Havna på Gåsholmen

Ålesunds Seilforening har opparbeidet et flott havneanlegg på Gåsholmen. Den nordligste delen av havna er forbeholdt medlemmer av Ålesunds Seilforening, men det er i tillegg egen gjestebrygge for ikke-medlemmer godt merket og til allmenn bruk.

Priser:
Medlemmer, per døgn: kr 50,- inkludert strøm
Medlemmer, dagsleie: kr 0,-
Ikke-medlemmer, per døgn: kr 200,- inkludert strøm, kr 150,- uten strøm
Ikke-medlemmer, dagsleie: kr 50,- uten strøm

Forespørsel om båtplass

Forespørsel om båtplass rettes til daglig leder på e-post: dagligleder@aasf.no
 
For priser ved kjøp/leie av båtplass, se prisliste.

Gjesteplass

Nørvevika har ikke faste gjesteplasser. Ved behov kontaktes daglig leder på e-post: dagligleder@aasf.no

Gåsholmen har cirka 40 selvbetjente gjesteplasser.

Slipp og kraner

Nørvevika båthavn har egen slipp for utsett og opptak av båter som står på tilhenger. Slippen er åpen for allmennheten. Bruk av slippen er gratis for medlemmer, og koster kr 165,- per utsett eller opptak for ikke-medlemmer.

Havna har 2 kraner, en som løfter 2 500 kg og en som løfter 300 kg.

2 500 kg-krana skal kun benyttes av sertifiserte personer. Ved behov for kraning når man ikke har sertifikat og tilkomst til utstyret som trengs kan en henvende seg til havnestyrets medlemmer. Bruk av krana koster kr 260,- per løft.

300 kg-krana er beregnet for små seilbåter av typen 2.4mR og krever at man har fått opplæring i bruk av krana.

Møtelokale

Vi har møterom til internt bruk i foreningen i de midlertidige brakkene som er plassert ved garderobebygget i Nørvevika. Ved behov for møterom booker man ledig tid her.

Oppdatert informasjon om booking av møterom i nytt klubbhus kommer.

Vedtekter

Vedtekter Nørvevika båthavn finnes her.

Havnenyheter

Havnestyret

En oversikt over havnestyret finner du her.