Har du lyst til å være med å forme et par viktige prosjekter for Ålesunds Seilforening? Vi trenger et par dyktige prosjektledere!

  • Post author:
  • Post category:Nyheter
De kommende årene blir travle for foreningen, og styret ser behov for å knytte til seg ledere for to viktige prosjekter.

De kommende årene blir travle for foreningen, og styret ser behov for å knytte til seg ledere for to viktige prosjekter. Det ene er planlegging og bygging av nytt klubbhus i Nørvevika, og det andre er planlegging og avvikling av Nordenfjeldske Seileruke i 2019.

Klubbhus Nørvevika:

Som alle vet var det i fjor brann i vårt gamle møtelokale Stabburet, som er totalskadd. Styret er godt i gang med å utrede et par alternativer til nytt klubbhus, og forventer å fremlegge dette for et ekstraordinært årsmøte om ikke lenge. Det planlegges for byggestart i 2020, men før dette må mye arbeid være utført.
Man ser imidlertid et sterkt behov for en prosjektleder som –evt i samarbeid med en byggekomite – kan rapportere til styret. Arbeidsoppgavene vil i første rekke være planlegging, søknadsprosedyrer, budsjettering og etter hvert gjennomføring av byggeprosjektet. Det er ikke til å stikke under en stol at dette tidsmessig vil kreve en del av den som tar vervet, og det kan derfor også være aktuelt med en viss økonomisk godtgjørelse etter nærmere avtale. Det er imidlertid en spennende oppgave, og man får anledning til å sette sitt preg på foreningens klubbhus i Nørvevika.
Nordenfjeldske Seileruke 2019 skal avholdes i Ålesund i perioden 04.-07.07.2019 med base på Seilerhytta:
Vi forventer stor deltagelse fra mange foreninger langs kysten, og ambisjonene er å lage et minst like godt arrangement som vi gjorde sist ÅS hadde arrangementet, i 2010. I tillegg til NOR-rating er det ambisjoner om å arrangere aktivitet for alle foreningens regattaklasser.
Her er det ønskelig med en prosjektleder som har lyst til å  ta helhetsansvar for at vi får gjennomført ambisjonene, men som også får god anledning til å sette sammen sin egen organisasjonskomite som kan sette sitt eget preg på arrangementet.
Det finnes gode maler og annen dokumentasjon fra forrige gang, og prosjektleder fra 2010 er mer enn villig til å dele erfaringer.
Interesserte til begge verv kan henvende seg til foreningsleder Inge G Bøen på e-post: leder@aasf.no eller tlf 908 31549.