Gjennomgang for arrangører 24. april 2018

  • Post author:
  • Post category:Nyheter
24. april 2018 klokken 18.00 avholdes det en gjennomgang for årets arrangører.

​Arrangørlisten for 2018 er ikke helt sluttført enda, men vi ber de som er aktuelle arrangører for 2018 og de som ellers ønsker seg en gjennomgang rundt arrangøroppgaven om å holde av datoen.

Det som vil bli gått gjennom er en del praktiske ting som for eksempel hvor man finner flagg, lyd og annet materiell, hvordan man fører Gåsa og Gåsungen, hvordan man kan legge en enkel bane (hvis nødvendig), på hvilken måte man noterer ned resultater og hva man gjør med resultatlister.
Årets terminliste og det viktigste fra seilingsbestemmelsene vil også bli gjennomgått.
Vi minner ellers om prøveordning for betalte arrangører. Se egen nyhetssak her.
Vel møtt!