Frist for søknad om årets reisestøtte

  • Post author:
  • Post category:Nyheter
Vi ber alle aktuelle utøvere om å sende inn sine reiseregninger snarest – og absolutt senest innen 10.10.2018 kl 13.00.

Reisestøtte-2018_vedtatt-20180313-kopi.pdf

Viser til vedlagte retningslinjer for reisestøtte 2018 i linken over.

Vi ber alle aktuelle utøvere om å sende inn sine reiseregninger snarest – og absolutt senest innen 10.10.2018 kl 13.00.
 
Sendes til sportslig leder Peter L Larsen: peter@olarsen.no
 
Søknader mottatt etter denne frist vil ikke bli behandlet.
Godkjente søknader vil bli anvist til utbetaling innen få dager etter fristen. Godkjente søknader mottatt etter 18.07. og som ikke er utbetalt, vil bli behandlet og utbetalt samtidig.
Søknader mottatt før 18.07. ble anvist til utbetaling da. Om noen ikke har mottatt utbetaling på søknader sendt før 18.07. kan man kontakte kasserer Ågot Grønfur på agotaasfkasserer@gmail.com og etterlyse dette.
NB! Man skal IKKE sende inn søknader som allerede er sendt tidligere!