Frisk sportslig satsing i Ålesunds Seilforening

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

Som ledd i foreningens strategi om rekruttering og sportslig satsing er vi glad for nå å kunne informere om at ÅS har klart å sikre seg to av Seilsportsligaens topp moderne og regattaklare J/70-båter til meget gunstige betingelser.

Ålesunds Seilforening har lange og gode tradisjoner for et tilbud til barn og ungdom gjennom aktivitetene i Jollegruppa – samt distriktets beste tilbud til godt voksne seilere i entypeklassene 2.4mR og 12,5 kvm krysser. Vi har imidlertid i mindre grad hatt gode tilbud som i særlig grad appellerer til eldre ungdom og unge voksne. Foreningen har de senere år derfor hatt en bevisst satsing på å utvikle et tilbud for disse.

 

Første ledd i denne satsingen har vært Express-prosjektet hvor foreningens båt Next-Gen har blitt et aktivitetspunkt av dimensjoner for nettopp denne gruppen, og skapt betydelig aktivitet – også for mange nye seilere. Parallelt med dette har foreningens satsing på deltagelse i Seilsportsligaen skapt engasjement og begeistring i brede grupper – og vi ble jo også belønnet med opprykk til Eliteserien for 2019. Både for å ta rekrutteringsprosjektet et steg videre, og for å ha optimale treningsforhold for ligasatsingen har vi lenge sett behovet for å ha riktige treningsbåter i foreningen.

 

Som følge av dette har det i de senere år vært satt av midler til finansiering av egne sportsbåter i foreningens investeringsbudsjetter, samt vært arbeidet med å få en troverdig driftsmodell som kan sikre forsvarlig drift, vedlikehold og inntekter på prosjektet. En slik driftsmodell er nå på plass, med et godt budsjett og en gruppe dedikerte nøkkelpersoner.

 

Samtidig som en har arbeidet med en fullstendig finansieringspakke, har det vært gjort sonderinger i markedet for brukte J/70-er. Ettersom disse båtene er meget ettertraktede og tilgangen er relativt liten er det få båter til salgs i det nordiske markedet, og selv internasjonalt er prisene høye – og kostnader til besiktigelse og frakt betydelige. Når Norsk Seilsportsliga nå skulle selge sine 5 båter til gunstige betingelser, anså styret dette som en så sterk mulighet – at man valgte å slå til på to båter på meget kort varsel, selv om alle biter i den langsiktige finansieringen ikke er helt på plass.

 

«Styret vil selvsagt orientere grundigere om saken på kommende årsmøte, men det kan allerede nå bekreftes at driftsmodellen bygger på at prosjektet skal være økonomisk bærekraftig. Inntektene vil i hovedsak bygge på treningsavgifter, eventseiling, sponsoraktiviteter etc.» sier prosjektleder Andreas S Larsen – og legger til: «Det å ha disse båtene tilgjengelig i foreningen gis oss helt andre muligheter enn tidligere i forhold til trening og uttak nødvendig for å forsvare foreningens posisjon i Seilsportsligaens elitedivisjon.

 

«Jeg er svært glad for at vi med dette prosjektet har skaffet Ålesunds Seilforening en moderne plattform som åpenbart vil styrke både rekrutteringen og det det generelle aktivitetsnivået i foreningen, samtidig som det gir store muligheter for samarbeid med vår naboklubb Molde Seilforening, som også har satset på samme båtklasse», avslutter foreningsleder Inge G Bøen.

 

Båtene blir besiktiget og overtatt i Sandefjord allerede denne helgen, og vil bli fraktet til Ålesund så snart praktisk mulig.