You are currently viewing Foreløpige resultater klubbmesterskap 2021 (kjølbåter)
calculator 1475432 638x477 1

Foreløpige resultater klubbmesterskap 2021 (kjølbåter)

I år har vi valgt å legge ut foreløpige utregninger for klubbmesterskap 2021. Dette for å gi deltagerne mulighet for gjennomgang av resultater og tilbakemelding om noe ikke stemmer. Tilbakemeldinger sendes til kjetil.vassbakk@gmail.com med kjell-inge@tomren.as på kopi senest søndag 10. september.

Når det gjelder 12,5 kvm klassen så vil utregningene bli publisert straks avventende tilbakemeldinger fra klassen er på plass.

Excel – https://aasf.no/wp-content/uploads/2021/10/Sammenlagt-kjolbater-2021_v2.xlsx
PDF – https://aasf.no/wp-content/uploads/2021/10/Sammenlagt-kjolbater-2021_v2.pdf
(oppdatert 20. okt)