You are currently viewing Ny dato for oppstart av vårserien og Sukkertoppseilasen

Ny dato for oppstart av vårserien og Sukkertoppseilasen

Grunnet videreføring av tiltak vil det ikke være mulig å gjennomføre dette foreløpig.


Vårserietirsdag 11. mai, påmelding her (nytt opplegg for i år, så husk å lese seilingsbestemmelsene nøye!)
Sukkertoppseilasen
torsdag 13. mai, påmelding her

Med forbehold om at tiltakene som gjelder etter 9. mai gir muligheter for dette.

PS: Er du satt opp som arrangør og er usikker på dette eller trenger en liten oppfriskning? Bli med på arrangørkurs, se egen artikkel her.

 

NB Covid-19! Se retningslinjer for smittevern i Ålesunds Seilforening.