You are currently viewing Flaggheis 2022

Flaggheis 2022

Invitasjon til sesongåpning på Seilerhytta fredag 22. april 2022.

Styret inviterer til åpning av seilsesongen med middag og hyggelig samvær på Seilerhytta. Årets Flaggheis er flyttet er flyttet en uke frem grunnet konflikt med flere nasjonale jollestevner på normal dato for vår Flaggheis, men vi håper fortsatt på en fin kveld med mange medlemmer til stede. Foreningens komitéledere, klassekapteiner, oppmenn og alle aktive medlemmer ønskes velkommen sammen med sine ledsagere.

Tradisjon tro starter kvelden med et utvidet styremøte med Rådets medlemmer.

Rådsmedlemmene og styret møter til båtavgang fra Gassen-brygga Nørvevika klokken klokken 17.30.
Øvrige tillitsvalgte og medlemmer med ledsagere møter til båtavgang fra Nørvevika klokken 19.30.

For å kunne beregne behovet ber vi om påmelding til Rolv Giske senest 18. april på telefon 926 61 340 eller på e-mail: rolv@butikkutstyr.no.

Velkommen til en hyggelig markering av starten på seilsesongen 2022!

Med seilerhilsen

Inge G. Bøen
Styreleder