You are currently viewing Erfaringsmøte 2023

Erfaringsmøte 2023

Onsdag 1. november klokken 18:00 avholdes erfaringsmøte for regattasesongen 2023.

Møtet avholdes på klubbhuset og alle foreningens medlemmer er velkomne!

​I forkant av møtet bes man ta stilling til følgende spørsmål som vil være noe av diskusjonsgrunnlag under møtet:

– Hva har i år fungert godt og hvor er det forbedringspotensiale i din klasse?
– Er det ønskelig å seile regatta på ukedag eller på helg?
– Hvordan sikrer vi rekruttering?
– Hvordan er det å arrangere regatta i ÅS?

Vel møtt!