You are currently viewing Erfaringsmøte 2022

Erfaringsmøte 2022

Årets erfaringsmøte avholdes torsdag 27. oktober. I forkant av møtet har klassene innbyrdes diskutert klassevise erfaringer.

Tidspunkt: 18.00
Sted: NTNU, rom B332

Modell for årets erfaringsmøte:
1. Klassevise møter
2. Felles erfaringsmøte for alle 27. oktober
3. Regattastyret, Sportslig utvalg og hovedstyret legger planer for neste sesong

Alle seilere i Ålesunds Seilforening er hjertelig velkommen – vel møtt!