You are currently viewing Erfaringsmøte 2021

Erfaringsmøte 2021

I år gjør vi litt om på modellen for erfaringsmøte for å få fram flere meninger og gi et godt grunnlag for opplegget neste år. Vi ønsker derfor at dette gjøres på følgende måte:

1. Klassene avholder først et internt møte for å fange bredden av ønsker og erfaringer. (Snarest)

2. Representanter fra regattastyret avholder et møte med hver enkelt klasse i klubbhuset på følgende tidspunkter:
*  denne runden utgår. Klassene sender istedenfor inn referat fra deres interne møter


senest torsdag, som benyttes i møte nr 3.

3. Det avholdes et felles møte mellom klassekapteiner, leder av SU og regattastyret i klubbhuset tirsdag 16. nov. kl. 1800.

Det oppfordres til nytenking rundt regattaer og trening. Ellers følgende spørsmål / tema for diskusjon:
– Hvordan fungerer regattaopplegget?
* Antall seilaser – er det for mange, for få eller helt passe? Er det fint med 2 seilaser på samme dag?
* Baner
* Arrangering
– Hva med
* Trening
* Rekruttering
* Sosialt

 

Seilerhilsen,
Regattastyret